Zi Shen Ming Mu Tang 滋肾明目汤Chrysanthemum Combination

$35.00

Cnidium (Chuan Xiong),
Green Tea (Xi Cha),
Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang)
Rehmannta Root (Sheng Di Huang)
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi),
Angelica Dahurica Root (Bai Zhi),
Coptis Rhizome (Huang Lian),
White Peony Root (Bai Shao),
Platycodon Root (Jie Geng),
Juncus Pith (Deng Xin Cao).
Ginseng Root (Ren Shen).
Licorice Root (Gan Cao}.
Vitex Fruit (Man Jing Zi).

Zi Shen Ming Mu Tang 滋肾明目汤Chrysanthemum Combination
You have successfully subscribed!
简体中文