Ba Wei Di Huang Wan 八味地黄丸Rehmannia Eight Formula

$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao)
Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi)
Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),
Prepared Rhemannia Root (Shou Di Huang),
Cinnamon Bark (Rou Gui),
Prepared Aconite (Fu Zi),
Alisma Rhizome (Ze Xie),
Hoelen (Fu Ling).
Ba Wei Di Huang Wan 八味地黄丸Rehmannia Eight Formula
You have successfully subscribed!
简体中文