Qi Bao Mei Zan Dan 七宝美髯丹Cuscuta & Lycium Formula

$35.00

Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Fleeceflower Root (He Shou Wu).
Chinese Dodder Seed (Tu Si Zi),
Achyranthes Root (Fai Niu Xi).
Psoralea Fruit (Bu Gu Zhi),
Lycium Berry (Gou Qi Zi).
Hoelen (Fu Ling)

Qi Bao Mei Zan Dan 七宝美髯丹Cuscuta & Lycium Formula
You have successfully subscribed!
简体中文