Yang Yin Qing Fei Tang 养阴清肺汤Rehmannia & Mentha Combination
$35.00
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong).Rehmannia Root (Sheng Di Huang).Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Thunberg Fritillaria Bulb (Bei Mu).Black Figwort Root (Xuan Shen),White Peony Root (Ba: Shao).Licorice Root (Gan Cao}.Peppermint (Bo He).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong).Rehmannia Root (Sheng Di Huang).Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi),Thunberg Fritillaria Bulb (Bei Mu).Black Figwort Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tiao Wei Cheng Qi Tang 调胃承气汤Rhubarb & Mirabilitum Combination
$35.00
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang), Licorice Root (Gan Cao),Mirabilite (Mang Xiao).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang), Licorice Root (Gan Cao),Mirabilite (Mang Xiao).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yu Nu Jian 玉女煎Rehmannia& Gypsum Combination
$35.00
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Anamarrhena Rhizome (Zhi Mu).Cyathula Root (Chuan Niu Xi).Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Gypsum (Shi Gao).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Anamarrhena Rhizome (Zhi Mu).Cyathula Root (Chuan Niu Xi).Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),Gypsum (Shi Gao).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Jia Wei Ping Wei San 加味平胃散Modified Magnolia & Ginger Formula
$35.00
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao). Medicated Leaven (Shen Qu), Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu), Magnolia Bark (Hou Po). Barley Sprouts (Mai Ya), Fresh Ginger Rhizome(Sheng Jiang). Jujube Berry (Da Zao), Citrus Peel (Chen Pi).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao). Medicated Leaven (Shen Qu), Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu), Magnolia Bark (Hou Po). Barley Sprouts (Mai...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Sheng Yang Yi Wei Tang 升阳益胃汤Astragalus & Pinellia Combination
$40.00
Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia).Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling).Prepared Licorice Root (Zhi Gan Cao),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang).Prepared Pinellia Rhizome (Ban Xia)Pubescent Angelica Root (Du Huo),Notopterygium Root (Qiang Huo).Saposhnikovia Root (Fang Feng).Atractylodis Rhizoma Bai Zhu).Coptis Rhizome (Huang...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia).Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling).Prepared Licorice Root (Zhi Gan Cao),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang).Prepared Pinellia...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zhu Ru Wen Dan Tang 竹茹温胆汤Bamboo & Ginseng Combination
$35.00
Buplerum Root (Chai Hu), Hoelen (Fu Ling),Jujube Berry (Da Zao), Cyperus (Xiang Fu),Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong),Immature Bitter Orange (Zhi Shi),Coptis Rhizome (Huang Lian),Bamboo Shavings (Zhu Ru),Platycodon Root (Jie Geng),Ginseng...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Buplerum Root (Chai Hu), Hoelen (Fu Ling),Jujube Berry (Da Zao), Cyperus (Xiang Fu),Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Dwarf...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xie Huang San 泻黄散Ledebouriella & Gardenia Formula
$35.00
Saposhnikovia Root (Fang Feng),Cape Jasmime Fruit (Shan Zhi Zi),Licorice Root (Gan Cao),Agastache (Huo Xiang),Gypsum (Shi Gao).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Saposhnikovia Root (Fang Feng),Cape Jasmime Fruit (Shan Zhi Zi),Licorice Root (Gan Cao),Agastache (Huo Xiang),Gypsum (Shi Gao).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiang Sha Yang Wei Tang 香砂养胃汤Cyperus & Amomi Combination
$35.00
Cyperus (Xiang Fu), Hoelen (Fu Ling)Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Cardamon Cluster (Bai Dou Kou),Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu),Amomum Fruit (Sha Ren),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Magnolia Bark (Hou Po),Costus Root (Mu Xiang).Jujube Berry (Da Zao),Citrus Peel...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Cyperus (Xiang Fu), Hoelen (Fu Ling)Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Cardamon Cluster (Bai Dou Kou),Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu),Amomum Fruit...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiang Sha Ping Wei San 香砂平胃散Cyperus & Crataegus Formula
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),White Peony Root (Bai Shao),Medicated Leaven (Shen Qu),Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu),Cratagus Fruit (Shan Zha),Amomum Fruit (Sha Ren),Bitter Orange (Zhi Qiao).Magnolia Bark (Hou Pu),Barley Sprouts (Mai Ya),Cirtus Peel (Chen Pi),Cyperus (Xiang...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),White Peony Root (Bai Shao),Medicated Leaven (Shen Qu),Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu),Cratagus Fruit...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang 香砂六君子汤Viadimiriae & Amomi Combination
$35.00
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia),Ginseng Root (Ren Shen),Amomum Fruit (Sha Ren),Licorice Root (Gan Cao),Costus Root (Mu Xiang),Fresh Ginger Rhizome(Sheng Jiang),Citrus Peel (Chen Pi),Hoelen (Fu Ling).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia),Ginseng Root (Ren Shen),Amomum Fruit (Sha Ren),Licorice Root (Gan Cao),Costus Root (Mu Xiang),Fresh Ginger...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Wen Dan Tang 温胆汤Bamboo & Hoelen Combination
$35.00
Immature Bitter Orange (Zhi Shi)Bamboo Shavings (Zhu Ru)Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Licorice Root (Gan Cao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Jujube Berry (Da Zao),Citrus Peel (Chen Pi),Hoelen (Fu Ling).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Immature Bitter Orange (Zhi Shi)Bamboo Shavings (Zhu Ru)Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Licorice Root (Gan Cao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Jujube...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Si Jun Zi Tang 四君子汤Four Major Herb Combination
$35.00
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),Ginseng Root (Ren Shen),Prepared Licorice Root (Zhi Gan Cao),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Jujube Berry (Da Zao),Hoelen (Fu Ling).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),Ginseng Root (Ren Shen),Prepared Licorice Root (Zhi Gan Cao),Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Jujube Berry (Da Zao),Hoelen (Fu Ling).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shen Ling Bai Zhu San 参苓白术散Stabilize the Center Formula
$35.00
Codonopsis Root (Dang Shen)Bai-Zhu Atractylodes Rhizome (Bai Zhu)Chinese Yam Rhizome (Shan Yao)Poria Sclerotium (Fu Ling)Hyacinth Bean (Bai Bian Dou)Sacred Lotus Seed (Lian Zi)Job's Tears Seed (Yi Yi Ren)Chinese Licorice Root (Gan Cao)Chinese Amomum Fruit (Sha Ren)Platycodon Root (Jie Geng)
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Codonopsis Root (Dang Shen)Bai-Zhu Atractylodes Rhizome (Bai Zhu)Chinese Yam Rhizome (Shan Yao)Poria Sclerotium (Fu Ling)Hyacinth Bean (Bai Bian Dou)Sacred Lotus Seed (Lian...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ping Wei San 平胃散Magnolia & Ginger Formula
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Black Atractylodis Rhizome(Cang Zhu),Licorice Root (Gan Cao),Magnolia Bark (Hou Pu),Jujube Berry (Da Zao),Citrus Peel (Chen Pi).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Black Atractylodis Rhizome(Cang Zhu),Licorice Root (Gan Cao),Magnolia Bark (Hou Pu),Jujube Berry (Da Zao),Citrus Peel (Chen Pi).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Li Zhong Tang 理中汤Ginseng & Ginger Combination
$35.00
Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang) Atractylodis Rhizome (Bai Zhu). Ginseng Root (Ren Shen), Licorice Root (Gan Cao).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang) Atractylodis Rhizome (Bai Zhu). Ginseng Root (Ren Shen), Licorice Root (Gan Cao).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Liu Wei Di Huang Wan 六味地黄丸Rehmannia Six Formula
$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Prepared Rhemannia Root (Shou Di Huang), Alisma Rhizome (Ze Xie), Hoelen (Fu Ling).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Prepared Rhemannia Root (Shou Di...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Liu Jun Zi Tang 六君子汤Six Major Herb Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao). Angelica Dahurica Root (Bai Zhu), Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Ginseng Root (Ren Shen), Jujube Berry (Da Zao), Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao). Angelica Dahurica Root (Bai Zhu), Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ju Pi Zhu Ru Tang 橘皮竹茹汤Aurantium & Bambusae Combination
$35.00
Ginseng Root(Ren Shen), Prepared Pinellia (Zhi Ban Xia) Citris Grandi (Ju Pi), Licorice Root (Gan Cao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Loquat Leaf (Pi Pa Ye), Jujube (Da Zao), Ophiopogon (Mai Men Dong). Bamboo Shavings (Zhu Ru). Pona Rubra (Chi...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Ginseng Root(Ren Shen), Prepared Pinellia (Zhi Ban Xia) Citris Grandi (Ju Pi), Licorice Root (Gan Cao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Loquat...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

济生正气丸
$35.00
济生正气丸
$35.00
淨重 3.5oz (100gm) 功效:溫腎化氣、補腎助陽、利水消腫。 適用於腎陽不足引起之水腫,腰重腳腫,小便不利、畏寒肢冷,腰膝痠軟、舌淡苔白、脈沉。亦治消渴、飲一溲一。 注意事項:陰虛火旺、實熱傷津者慎用。 產品介紹:本方適用於腎陽虛弱、氣化失常、無力通調水道之證。本方是由桂附地黃丸加入牛膝、車前子而成的。桂附地黃丸又名金匱腎氣丸,主治腎陽虛所致之腰膝痠軟、遺精、陽痿、夜尿頻數等,具溫補腎陽之功效,而本方加入車前子利水通淋使水邪從小便出;牛膝補肝腎,強筋骨,利水通淋。諸藥相伍,既可補腎助陽,使氣化機能復常,並能利水通淋,使水濕從小便去,則諸症自癒。 成份:熟地黃、山茱萸、山藥、茯苓、牡丹皮、澤瀉、附子、肉桂、牛膝、車前子。 用法用量:每日3次,每次3克,約3小匙(隨罐附送),拌入150cc溫水,餐後30分鐘食用,或遵醫囑。 儲存:常溫下請放在乾燥處保存,開瓶後2個月內使用完畢。請放置兒童或寵物無法取得處,預防誤食。
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
淨重 3.5oz (100gm) 功效:溫腎化氣、補腎助陽、利水消腫。 適用於腎陽不足引起之水腫,腰重腳腫,小便不利、畏寒肢冷,腰膝痠軟、舌淡苔白、脈沉。亦治消渴、飲一溲一。 注意事項:陰虛火旺、實熱傷津者慎用。 產品介紹:本方適用於腎陽虛弱、氣化失常、無力通調水道之證。本方是由桂附地黃丸加入牛膝、車前子而成的。桂附地黃丸又名金匱腎氣丸,主治腎陽虛所致之腰膝痠軟、遺精、陽痿、夜尿頻數等,具溫補腎陽之功效,而本方加入車前子利水通淋使水邪從小便出;牛膝補肝腎,強筋骨,利水通淋。諸藥相伍,既可補腎助陽,使氣化機能復常,並能利水通淋,使水濕從小便去,則諸症自癒。 成份:熟地黃、山茱萸、山藥、茯苓、牡丹皮、澤瀉、附子、肉桂、牛膝、車前子。 用法用量:每日3次,每次3克,約3小匙(隨罐附送),拌入150cc溫水,餐後30分鐘食用,或遵醫囑。 儲存:常溫下請放在乾燥處保存,開瓶後2個月內使用完畢。請放置兒童或寵物無法取得處,預防誤食。

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Huo Xiang Zheng Qi San 霍香正气散Pogostemonis Formula
$35.00
Agastache (Huo Xiang), Hoelen (Fu Ling), Prepared Pinelia Rhizome (Zhi Ban Xia), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang}, Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Angelica Dahurica Root (Bai Zhi), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Platycodon Root (Jie Geng), Magnolia Bark (Hou Pu),...
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Agastache (Huo Xiang), Hoelen (Fu Ling), Prepared Pinelia Rhizome (Zhi Ban Xia), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang}, Baked Licorice Root (Zhi Gan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Huang Qi Jian Zhong Tang 黄耆建中汤Astragalus Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), White Peony Root (Bai Shao), Astragalus Root (Huang Qi), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Jujube Berry (Da Za0), Maltose (Yi Tang).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), White Peony Root (Bai Shao), Astragalus Root (Huang Qi), Cinnamon Twig...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Gui Qi Jian ZhongTang 归耆建中汤Dang Gui & Astragalus Combination
$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Astraglus Root (Huang Qi), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Licorice Root (Gan Cao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Jujube Berry (Da Zao).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Astraglus Root (Huang Qi), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Licorice Root (Gan Cao),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Fu Zi Li Zhong Tang 附子理中汤Aconite, Ginseng & Ginger Combination
$35.00
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Prepared Ginger Rhizome (Pao Gan Jiang), Ginseng Root (Ren Shen), Prepared Aconite (Fu Zi),
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Prepared Ginger Rhizome (Pao Gan Jiang), Ginseng Root (Ren Shen), Prepared Aconite...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Er Chen Tang 二陈汤 Citrus & Pinellia Combination
$35.00
Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Licorice Root (Gan Cao), Hoelen (Fu Ling), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Citrus Peel (Chen Pi).
Add to Wish List
热销商品 經方粉劑 脾与胃系调理 脾與胃係調理 Best Selling Products Newest Products
Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Licorice Root (Gan Cao), Hoelen (Fu Ling), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Citrus Peel (Chen Pi).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Showing: 1 - 24 of 28 total

You have successfully subscribed!
简体中文