Sheng Hua Tang 生化湯 DangGui & Ginger Combination

$35.00
Chinese Angelica Root (Dang Gui),
Prepared Ginger Rhizome (Hei Gan Jiang),
Peach Kernal (Tao Ren).
Licorice Root (Gan Cao),
Cnidium (Chuan Xiong)
Sheng Hua Tang 生化湯 DangGui & Ginger Combination
You have successfully subscribed!