Ba Wei Di Huang Wan 八味地黃丸 Rehmannia Eight Formula

$35.00
Mountain Yam Rhizome (Shan Yao)
Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi)
Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu),
Prepared Rhemannia Root (Shou Di Huang),
Cinnamon Bark (Rou Gui),
Prepared Aconite (Fu Zi),
Alisma Rhizome (Ze Xie),
Hoelen (Fu Ling).
Ba Wei Di Huang Wan 八味地黃丸 Rehmannia Eight Formula
You have successfully subscribed!