Yang Yin Qing Fei Tang (養陰清肺湯)/ Rehmannia & Mentha Combination
$35.00
Supplement Facts:Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong). Rehmannia Root (Sheng Di Huang). Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Thunberg Fritillaria Bulb (Bei Mu). Black Figwort Root (Xuan Shen), White Peony Root (Ba: Shao). Licorice Root (Gan Cao}. Peppermint (Bo...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong). Rehmannia Root (Sheng Di Huang). Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Thunberg Fritillaria Bulb...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tiao Wei Cheng Qi Tang (調 胃 承 氣 湯)/ Rhubarb & Mirabilitum Combination
$35.00
Supplement Facts:Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang), Licorice Root (Gan Cao), Mirabilite (Mang Xiao).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang), Licorice Root (Gan Cao), Mirabilite (Mang Xiao).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yu Nu Jian (玉女煎)/ Rehmannia& Gypsum Combination
$35.00
Supplement Facts:Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong), Anamarrhena Rhizome (Zhi Mu). Cyathula Root (Chuan Niu Xi). Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang), Gypsum (Shi Gao).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong), Anamarrhena Rhizome (Zhi Mu). Cyathula Root (Chuan Niu Xi). Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Jia Wei Ping Wei San (加味平胃散)/ Modified Magnolia & Ginger Formula
$35.00
Supplement Facts:Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao). Medicated Leaven (Shen Qu), Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu), Magnolia Bark (Hou Po). Barley Sprouts (Mai Ya), Fresh Ginger Rhizome(Sheng Jiang). Jujube Berry (Da Zao), Citrus Peel (Chen Pi).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao). Medicated Leaven (Shen Qu), Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu), Magnolia Bark (Hou Po). Barley Sprouts...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Sheng Yang Yi Wei Tang (升 陽 益 胃 湯)/ Astragalus & Pinellia Combination
$40.00
Supplement Facts:Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia). Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling). Prepared Licorice Root (Zhi Gan Cao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang). Prepared Pinellia Rhizome (Ban Xia) Pubescent Angelica Root (Du Huo), Notopterygium Root (Qiang Huo). Saposhnikovia...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia). Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling). Prepared Licorice Root (Zhi Gan Cao), Fresh Ginger...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Zhu Ru Wen Dan Tang (竹 茹 溫 膽 湯)/ Bamboo & Ginseng Combination
$35.00
Supplement Facts:Buplerum Root (Chai Hu), Hoelen (Fu Ling), Jujube Berry (Da Zao), Cyperus (Xiang Fu), Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Dwarf Lily-Turf Root (Mai Men Dong), Immature Bitter Orange (Zhi Shi), Coptis Rhizome (Huang...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Buplerum Root (Chai Hu), Hoelen (Fu Ling), Jujube Berry (Da Zao), Cyperus (Xiang Fu), Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Fresh...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xie Huang San (瀉 黃 散)/ Ledebouriella & Gardenia Formula
$35.00
Supplement Facts:Saposhnikovia Root (Fang Feng), Cape Jasmime Fruit (Shan Zhi Zi), Licorice Root (Gan Cao), Agastache (Huo Xiang), Gypsum (Shi Gao).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Saposhnikovia Root (Fang Feng), Cape Jasmime Fruit (Shan Zhi Zi), Licorice Root (Gan Cao), Agastache (Huo Xiang), Gypsum (Shi Gao).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiang Sha Yang Wei San (香 砂 養 胃 散)/ Cyperus & Amomi Combination
$35.00
Supplement Facts:Cyperus (Xiang Fu), Hoelen (Fu Ling) Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Cardamon Cluster (Bai Dou Kou), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu), Amomum Fruit (Sha Ren), Ginseng Root (Ren Shen), Licorice Root (Gan Cao), Magnolia Bark...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Cyperus (Xiang Fu), Hoelen (Fu Ling) Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Cardamon Cluster (Bai Dou Kou), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Black...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiang Sha Ping Wei San (香砂平胃散)/ Cyperus & Crataegus Formula
$35.00
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), White Peony Root (Bai Shao), Medicated Leaven (Shen Qu), Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu), Cratagus Fruit (Shan Zha), Amomum Fruit (Sha Ren), Bitter Orange (Zhi Qiao). Magnolia Bark...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), White Peony Root (Bai Shao), Medicated Leaven (Shen Qu), Black...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiang Sha Liu Jun Zi Tang (香 砂 六 君 子 湯)/ Viadimiriae & Amomi Combination
$35.00
Supplement Facts:Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Ginseng Root (Ren Shen), Amomum Fruit (Sha Ren), Licorice Root (Gan Cao), Costus Root (Mu Xiang), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Ginseng Root (Ren Shen), Amomum Fruit (Sha Ren), Licorice Root (Gan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Wen Dan Tang(溫 膽 湯)/ Bamboo & Hoelen Combination
$35.00
Supplement Facts:Immature Bitter Orange (Zhi Shi) Bamboo Shavings (Zhu Ru) Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Licorice Root (Gan Cao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Jujube Berry (Da Zao), Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Immature Bitter Orange (Zhi Shi) Bamboo Shavings (Zhu Ru) Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Licorice Root (Gan Cao), Fresh Ginger...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Si Jun Zi Tang (四君子湯)/ Four Major Herb Combination
$35.00
Supplement Facts:Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Ginseng Root (Ren Shen), Prepared Licorice Root (Zhi Gan Cao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Jujube Berry (Da Zao), Hoelen (Fu Ling).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Ginseng Root (Ren Shen), Prepared Licorice Root (Zhi Gan Cao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Jujube Berry...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shen Ling Bai Zhu San (參苓白朮散)/Stabilize the Center Formula
$35.00
Supplement Facts:Codonopsis Root (Dang Shen) Bai-Zhu Atractylodes Rhizome (Bai Zhu) Chinese Yam Rhizome (Shan Yao) Poria Sclerotium (Fu Ling) Hyacinth Bean (Bai Bian Dou) Sacred Lotus Seed (Lian Zi) Job's Tears Seed (Yi Yi Ren) Chinese Licorice Root (Gan Cao)...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Codonopsis Root (Dang Shen) Bai-Zhu Atractylodes Rhizome (Bai Zhu) Chinese Yam Rhizome (Shan Yao) Poria Sclerotium (Fu Ling) Hyacinth Bean (Bai...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ping Wei San (平胃散)/ Magnolia & Ginger Formula
$35.00
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Black Atractylodis Rhizome(Cang Zhu), Licorice Root (Gan Cao), Magnolia Bark (Hou Pu), Jujube Berry (Da Zao), Citrus Peel (Chen Pi).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Black Atractylodis Rhizome(Cang Zhu), Licorice Root (Gan Cao), Magnolia Bark (Hou Pu), Jujube Berry (Da Zao),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Li Zhong Tang (理中湯)/ Ginseng&Ginger Combination
$35.00
Supplement Facts:Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang) Atractylodis Rhizome (Bai Zhu). Ginseng Root (Ren Shen), Licorice Root (Gan Cao).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang) Atractylodis Rhizome (Bai Zhu). Ginseng Root (Ren Shen), Licorice Root (Gan Cao).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Liu Wei Di Huang Wan (六 味 地 黃 丸)/ Rehmannia Six Formula
$35.00
Supplement Facts:Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Prepared Rhemannia Root (Shou Di Huang), Alisma Rhizome (Ze Xie), Hoelen (Fu Ling).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Dogwood Fruit (Shan Zhu Yu), Prepared Rhemannia Root (Shou...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Liu Jun Zi Tang (六 君 子 湯)/ Six Major Herb Combination
$35.00
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao). Angelica Dahurica Root (Bai Zhu), Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Ginseng Root (Ren Shen), Jujube Berry (Da Zao), Citrus Peel (Chen Pi), Hoelen (Fu Ling).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao). Angelica Dahurica Root (Bai Zhu), Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ju Pi Zhu Ru Tang (橘皮竹茹湯)/ Aurantium & Bambusae Combination
$35.00
Supplement Facts:Ginseng Root(Ren Shen), Prepared Pinellia (Zhi Ban Xia) Citris Grandi (Ju Pi), Licorice Root (Gan Cao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Loquat Leaf (Pi Pa Ye), Jujube (Da Zao), Ophiopogon (Mai Men Dong). Bamboo Shavings (Zhu Ru). Pona Rubra...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Ginseng Root(Ren Shen), Prepared Pinellia (Zhi Ban Xia) Citris Grandi (Ju Pi), Licorice Root (Gan Cao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Huo Xiang Zheng Qi San (霍 香 正 氣 散)/ Pogostemonis Formula
$35.00
Supplement Facts:Agastache (Huo Xiang), Hoelen (Fu Ling), Prepared Pinelia Rhizome (Zhi Ban Xia), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang}, Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Angelica Dahurica Root (Bai Zhi), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Platycodon Root (Jie Geng), Magnolia Bark (Hou...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Agastache (Huo Xiang), Hoelen (Fu Ling), Prepared Pinelia Rhizome (Zhi Ban Xia), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang}, Baked Licorice Root (Zhi...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Huang Qi Jian Zhong Tang (黃耆建中湯)/ Astragalus Combination
$35.00
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), White Peony Root (Bai Shao), Astragalus Root (Huang Qi), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Jujube Berry (Da Za0), Maltose (Yi Tang).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), White Peony Root (Bai Shao), Astragalus Root (Huang Qi), Cinnamon...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Gui Qi Jian ZhongTang (歸耆建中湯)/ Dang Gui & Astragalus Combination
$35.00
Supplement Facts:Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Astraglus Root (Huang Qi), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Licorice Root (Gan Cao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Jujube Berry (Da Zao).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Astraglus Root (Huang Qi), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Licorice Root (Gan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Fu Zi Li Zhong Tang (附 子 理 中 湯)/ Aconite, Ginseng & Ginger Combination
$35.00
Supplement Facts:Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Prepared Ginger Rhizome (Pao Gan Jiang), Ginseng Root (Ren Shen), Prepared Aconite (Fu Zi),
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Prepared Ginger Rhizome (Pao Gan Jiang), Ginseng Root (Ren Shen), Prepared...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Er Chen Tang (二陳湯)/ Citrus & Pinellia Combination
$35.00
Supplement Facts:Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Licorice Root (Gan Cao), Hoelen (Fu Ling), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Citrus Peel (Chen Pi).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 脾與胃係調理
Supplement Facts:Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Licorice Root (Gan Cao), Hoelen (Fu Ling), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Citrus Peel (Chen...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Showing: 1 - 24 of 28 total

You have successfully subscribed!