Jia Wei Xiao Yao San (加味逍遙散)/ Bupleurum & Peony Formula
$35.00
Supplement Facts:Pappermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling) Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Chinese Angelica Root (Dang Gui) Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi) Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi) Atractylodis Rhizome (Bai Zhu) White Peony Root (Bai Shao) Bupleurum...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 肝與膽係調理
Supplement Facts:Pappermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling) Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Chinese Angelica Root (Dang Gui) Tree Peony Root Bark (Mu...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yi Guan Jian (一 貫 煎)/ Dang Gui & Glehnia Combination
$35.00
Supplement Facts:Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Toosendan Fruit (Chuan Lian Zi),Dwarf Lily-Turf (Mai Men Dong),Glehnia Root (Bei Sha Shen),Lycium Berry (Gou Qi Zi)
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 肝與膽係調理
Supplement Facts:Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Toosendan Fruit (Chuan Lian Zi),Dwarf Lily-Turf (Mai Men Dong),Glehnia Root (Bei Sha Shen),Lycium...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiao Chai Hu Tang (小 柴 胡 湯)/ Minor Bupleurum Combination
$35.00
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Baicat Skullcap (Huang Qin), Bupleurum Root (Chai Hu), Prepared Pinellia Rhizome (Ban Xia), Ginseng Root (Ren Shen), Licorice Root (Gan Cao), Jujube Berry (Da Zao)
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 肝與膽係調理
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Baicat Skullcap (Huang Qin), Bupleurum Root (Chai Hu), Prepared Pinellia Rhizome (Ban Xia), Ginseng Root (Ren...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Chai Hu Shu Gan Tang (柴胡疏肝湯)/ Bupleurum& Cyperus Formula
$35.00
Supplement Facts:Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), White Peony Root (Bai Shao), Bupleurum Root (Chai Hu) Bitter Orange (Zhi Qiao). Cnidium (Chuan Xiong) Citrus Peel (Chen Pi) Cyperus (Xiang Fu)
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 肝與膽係調理
Supplement Facts:Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), White Peony Root (Bai Shao), Bupleurum Root (Chai Hu) Bitter Orange (Zhi Qiao). Cnidium (Chuan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yin Chen Hao Tang (茵陳蒿湯)/ Capillaris Combination
$35.00
Supplement Facts:Capillary Wormwood (Yin Chen Hao), Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi), Rhubarb Rhoot & Rhizome (Da Huang).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 肝與膽係調理
Supplement Facts:Capillary Wormwood (Yin Chen Hao), Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi), Rhubarb Rhoot & Rhizome (Da Huang).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tong Qiao Huo Xue Tang (通 竅 活 血 湯)/ Persica & Cnidium Combination
$35.00
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Red Peony Root (Chi Shao). Spring Onion (Cong Bai), Peach Kernal (Tao Ren), Cnidium (Chuan Xiong), Jujube Berry (Da Zao). Saffower (Hong Hua).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 肝與膽係調理
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Red Peony Root (Chi Shao). Spring Onion (Cong Bai), Peach Kernal (Tao Ren), Cnidium (Chuan Xiong),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiao Yao San (逍遙散)/ Bupleurum & DangGui Formula
$35.00
Supplement Facts:Peppermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling) Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), White Peony Root (Bai Shao), Buplerum Root (Chai Hu).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 肝與膽係調理
Supplement Facts:Peppermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling) Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Chinese Angelica Root (Dang...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tian Ma Gou Teng Yin (天麻鉤藤飲)/ Gastrodia & Uncaria Combination
$35.00
Supplement Facts:Abalone Shell (Shi Jue Ming) Uncaria Stem (Gou Teng) Cyathula Root (Niu Xi) Gastrodia Rhizome (Tian Ma) Gardenia Fruit (ZhiZi) Scutellaria Root (Huang Qin) Eucommia Bark (Du Zhong) Leonurus Herb (Yi Mu Cao) Mistletoe Herb (Sang Ji Sheng) Polygonum...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 肝與膽係調理
Supplement Facts:Abalone Shell (Shi Jue Ming) Uncaria Stem (Gou Teng) Cyathula Root (Niu Xi) Gastrodia Rhizome (Tian Ma) Gardenia Fruit (ZhiZi) Scutellaria...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shao Yao Gan Cao Tang (芍藥甘草湯)/ Peony & Licorice Combination
$35.00
Supplement Facts:White Peony Root (Bai Shao), Licorice Root (Gan Cao).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 肝與膽係調理
Supplement Facts:White Peony Root (Bai Shao), Licorice Root (Gan Cao).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shao Yao Tang (芍藥湯)/ Peony Combination
$35.00
Supplement Facts:Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang), Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao). Chinese Angelica Root (Dang Gui. Coptis Rhizome (Huang Lian). White Peony Root (Bai Shao). Baical Skullcap (Huang Qin). Cinnamon Bark (Rou Gui). Costus Root (Mu Xiang). Areca...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 肝與膽係調理
Supplement Facts:Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang), Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao). Chinese Angelica Root (Dang Gui. Coptis Rhizome (Huang Lian)....

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang (柴胡加龍骨牡蠣湯)/ Bupleurum & D.B. Combination
$35.00
Supplement Facts:Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang) Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baical Skullcap (Huang Qin), Pinellia Rhizome (Ban Xia), Bupleurum Root (Chai Hu), Ginseng Root (Ren Shen), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Dragon Bone (Long Gu), Jujube Berry (Da Zao),...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 肝與膽係調理
Supplement Facts:Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang) Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Baical Skullcap (Huang Qin), Pinellia Rhizome (Ban Xia), Bupleurum Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!