Jia Wei Xiao Yao San 加味逍遙散 Bupleurum & Peony Formula
$35.00
Pappermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling)Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Chinese Angelica Root (Dang Gui)Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi)Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi)Atractylodis Rhizome (Bai Zhu)White Peony Root (Bai Shao)Bupleurum Root (Chai Hu)Prepared Licorice Root (Zhi Gan Caoe
熱銷商品 肝與膽係調理
Pappermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling)Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Chinese Angelica Root (Dang Gui)Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi)Cape Jasmine Fruit...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yi Guan Jian 一貫煎 Dang Gui & Glehnia Combination
$35.00
Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Toosendan Fruit (Chuan Lian Zi),Dwarf Lily-Turf (Mai Men Dong),Glehnia Root (Bei Sha Shen),Lycium Berry (Gou Qi Zi)
熱銷商品 肝與膽係調理
Rehmannia Root (Sheng Di Huang),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Toosendan Fruit (Chuan Lian Zi),Dwarf Lily-Turf (Mai Men Dong),Glehnia Root (Bei Sha Shen),Lycium Berry...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiao Chai Hu Tang 小柴胡湯 Minor Bupleurum Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baicat Skullcap (Huang Qin),Bupleurum Root (Chai Hu),Prepared Pinellia Rhizome (Ban Xia),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Jujube Berry (Da Zao)
熱銷商品 肝與膽係調理
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baicat Skullcap (Huang Qin),Bupleurum Root (Chai Hu),Prepared Pinellia Rhizome (Ban Xia),Ginseng Root (Ren Shen),Licorice Root (Gan Cao),Jujube Berry...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Chai Hu Shu Gan Tang 柴胡疏肝湯 Bupleurum& Cyperus Formula
$35.00
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),White Peony Root (Bai Shao),Bupleurum Root (Chai Hu)Bitter Orange (Zhi Qiao).Cnidium (Chuan Xiong)Citrus Peel (Chen Pi)Cyperus (Xiang Fu)
熱銷商品 肝與膽係調理
Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),White Peony Root (Bai Shao),Bupleurum Root (Chai Hu)Bitter Orange (Zhi Qiao).Cnidium (Chuan Xiong)Citrus Peel (Chen Pi)Cyperus (Xiang...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Yin Chen Hao Tang 茵陳蒿湯 Capillaris Combination
$35.00
Capillary Wormwood (Yin Chen Hao),Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi),Rhubarb Rhoot & Rhizome (Da Huang).
熱銷商品 肝與膽係調理
Capillary Wormwood (Yin Chen Hao),Cape Jasmine Fruit (Shan Zhi Zi),Rhubarb Rhoot & Rhizome (Da Huang).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tong Qiao Huo Xue Tang 通竅活血湯 Persica & Cnidium Combination
$35.00
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Red Peony Root (Chi Shao).Spring Onion (Cong Bai), Peach Kernal (Tao Ren),Cnidium (Chuan Xiong),Jujube Berry (Da Zao).Saffower (Hong Hua).
熱銷商品 肝與膽係調理
Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Red Peony Root (Chi Shao).Spring Onion (Cong Bai), Peach Kernal (Tao Ren),Cnidium (Chuan Xiong),Jujube Berry (Da Zao).Saffower (Hong...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiao Yao San 逍遙散 Bupleurum & DangGui Formula
$35.00
Peppermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling)Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),White Peony Root (Bai Shao),Buplerum Root (Chai Hu).
熱銷商品 肝與膽係調理
Peppermint (Bo He), Hoelen (Fu Ling)Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao),Chinese Angelica Root (Dang Gui),Atractylodis Rhizome (Bai Zhu),White...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tian Ma Gou Teng Yin 天麻鉤藤飲 Gastrodia & Uncaria Combination
$35.00
Abalone Shell Shi Jue MingUncaria Stem Gou TengCyathula Root Niu XiGastrodia Rhizome Tian MaGardenia Fruit ZhiZiScutellaria Root Huang QinEucommia Bark Du ZhongLeonurus Herb Yi Mu CaoMistletoe Herb Sang Ji ShengPolygonum Stem Ye Jiao TengPoria with Hostwood Fu Shen
熱銷商品 肝與膽係調理
Abalone Shell Shi Jue MingUncaria Stem Gou TengCyathula Root Niu XiGastrodia Rhizome Tian MaGardenia Fruit ZhiZiScutellaria Root Huang QinEucommia Bark Du ZhongLeonurus...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shao Yao Gan Cao Tang 芍藥甘草湯 Peony & Licorice Combination
$35.00
White Peony Root (Bai Shao),Licorice Root (Gan Cao).
熱銷商品 肝與膽係調理
White Peony Root (Bai Shao),Licorice Root (Gan Cao).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shao Yao Tang 芍藥湯 Peony Combination
$35.00
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).Chinese Angelica Root (Dang Gui.Coptis Rhizome (Huang Lian).White Peony Root (Bai Shao).Baical Skullcap (Huang Qin).Cinnamon Bark (Rou Gui).Costus Root (Mu Xiang).Areca Seed (Bing Lang).
熱銷商品 肝與膽係調理
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang),Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao).Chinese Angelica Root (Dang Gui.Coptis Rhizome (Huang Lian).White Peony Root (Bai Shao).Baical...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加龍骨牡蠣湯 Bupleurum & D.B. Combination
$35.00
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang)Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Baical Skullcap (Huang Qin),Pinellia Rhizome (Ban Xia),Bupleurum Root (Chai Hu),Ginseng Root (Ren Shen),Cinnamon Twig (Gui Zhi),Dragon Bone (Long Gu),Jujube Berry (Da Zao),Oyster Shell (Mu Li).Hoelen (Fu Ling).
熱銷商品 肝與膽係調理
Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang)Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang)Baical Skullcap (Huang Qin),Pinellia Rhizome (Ban Xia),Bupleurum Root (Chai Hu),Ginseng Root (Ren Shen),Cinnamon...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!