Juan Bi Tang (蠲痺湯)/ Notopterigium & Tumeric Combination
$35.00
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Tumeric Rhizome (Jiang Huang), Saposhnikovia Root (Fang Feng) Notoptergium Root (Qiang Huo) Astragalus Root ( Huang Qi), Red Peony Root (Chi Shao), Jujube...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Tumeric Rhizome (Jiang Huang), Saposhnikovia...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Qiang Huo Sheng Shi Tang (羌活勝濕湯)/ Notopterigium Combination
$35.00
Supplement Facts:Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Pubescent Angelica Root (Du Huo). Notopterygium Root (Qiang Huo). Saposhnikovia Root (Fang Feng), Ligusticum Root (Gao Ben), Vitex Fruit (Man Jing Zi), Cnidium (Chuan Xiong).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao), Pubescent Angelica Root (Du Huo). Notopterygium Root (Qiang Huo). Saposhnikovia Root (Fang Feng), Ligusticum Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Fang Ji Huang Qi Tang (防 己 黃 耆 湯)/ Stephania & Astragalus Combination
$35.00
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang). Atractylodes Rhizome (Bai Zhu), Stephania Root (Fen Fang Ji). Astragalus Root (Huang Qi), Licorice Root (Gan Cao). Jujube Berry (Da Zao).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang). Atractylodes Rhizome (Bai Zhu), Stephania Root (Fen Fang Ji). Astragalus Root (Huang Qi), Licorice Root (Gan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xue Fu Zhu Yu Tang (血府逐瘀湯)/ Persica & Achyranthes Combination
$35.00
Supplement Facts:Rehmannia Root (Sheng Di Huang). Chinese Angelica Root (Dang Gui) Cyathula Root (Chuan Niu Xi). Platycodon Root (Jie Geng). Red Peony Root (Chi Shao). Bupleurum Root (Chai Hu). Licorice Root (Gan Cao); Peach Kernal (Tao Ren) Bitter Orange (Zhi...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Rehmannia Root (Sheng Di Huang). Chinese Angelica Root (Dang Gui) Cyathula Root (Chuan Niu Xi). Platycodon Root (Jie Geng). Red Peony...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

San Huang Xie Xin Tang (三 黃 瀉 心 湯)/ Coptis & Rhubarb Combination
$35.00
Supplement Facts:Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang) Baical Skullcap (Huang Qin), Coptis Rhizome (Huang Lian)
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Rhubarb Root & Rhizome (Da Huang) Baical Skullcap (Huang Qin), Coptis Rhizome (Huang Lian)

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

San Bi Tang (三痺湯)/ Duhuo & Gentiana Combination
$35.00
Supplement Facts:Cnidium (Chuan Xiong), Jujube Berry (Da Zao) Hoelen (Fu Ling). Chinese Wild Ginger (Xi Xin), Gentiana Macrophylla Root (Qin Jiao), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Rehmannia Root (Sheng Di Huang), Pubescent Angelica Root (Du Huo). Chinese Angelica Root (Dang...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Cnidium (Chuan Xiong), Jujube Berry (Da Zao) Hoelen (Fu Ling). Chinese Wild Ginger (Xi Xin), Gentiana Macrophylla Root (Qin Jiao), Fresh...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiao Zhi Wan (消 痔 丸)/ Sophora & Scute Formula
$35.00
Supplement Facts:Rhubarb (Da Huang), Aurantium (Zhi Qiao), Sophora (Huai Hua), Artemisia (Qing Jiao), Rehmannia Glutinosa (Sheng Di Huang), Atractylodes Black (Cang Zhu), Angelica Sinensis (Dang Gui), Saposhinkovia (Fang Feng), Peoniae Rubra (Chi Shao), Scutellaria (Huang Qin). Lonicera (Jin Yin Hua)....
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Rhubarb (Da Huang), Aurantium (Zhi Qiao), Sophora (Huai Hua), Artemisia (Qing Jiao), Rehmannia Glutinosa (Sheng Di Huang), Atractylodes Black (Cang Zhu),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Xiao Huo Luo Dan (小 活 絡 丹)/ Myrrh & Lumbricus Formula
$35.00
Supplement Facts:Prepared Arisaema Rhizome (Tian Nan Xing), Frankincense (Ru Xiang), Myrrh (Mo Yao), Aconite Radix Preparata (Zhi Chung Wu), Aconite Cao Wu Perperata (Zhi Cao Wu), Pheretima (Di Long).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Prepared Arisaema Rhizome (Tian Nan Xing), Frankincense (Ru Xiang), Myrrh (Mo Yao), Aconite Radix Preparata (Zhi Chung Wu), Aconite Cao Wu...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shu Jing Huo Xue Tang (舒經活血湯)/ Clematis & Stephania Combination
$35.00
Supplement Facts:Licorice Root (Gan Cao), Hoelen (Fu Ling) Chinese Gentiana Root (Long Dan Cao), Black Atactylodis Rhizome (Cang Zhu), Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Rehmannia Root (Sheng Di Huang), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Saposhnikovia Root (Fang Feng), Notopterygium Root...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Licorice Root (Gan Cao), Hoelen (Fu Ling) Chinese Gentiana Root (Long Dan Cao), Black Atactylodis Rhizome (Cang Zhu), Fresh Ginger Rhizome...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

San Zhong Kwei Jian Tang (散腫潰堅湯)/ Forsythia & Laminaria Combination
$35.00
Supplement Facts:Forsythia Fruit (Lian Qiao), Laminaria (Kun Bu) Chinese Angelica Root Tails (Dang Gui Wei) Chinese Gentiana Root (Long DanCao), Baked Licorice Root (ZhiGan Cao), Trichosanthis Root (Tian Hua Fen), Phellodendron Bark (Huang Bai), Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu), Bugbane Rhizome...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Forsythia Fruit (Lian Qiao), Laminaria (Kun Bu) Chinese Angelica Root Tails (Dang Gui Wei) Chinese Gentiana Root (Long DanCao), Baked Licorice...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Pu Chi Xiao Du Yin (普濟消毒飲)/ Coptis, Scrophularia & Forsythia Combination
$35.00
Supplement Facts:Puffball (Ma Bo), Peppermint (Bo He) Great Burdock Fruit (Niu Bang Zi), Black Figwort Root (Xuan Shen), Bugbane Rhizome (Sheng Ma), Coptis Rhizome (Huang Lian), Plactycodon Root (Jie Geng), Baical Skullcap (Huang Qin), Bupleurum Root (Chai Hu), Forsythia Root...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Puffball (Ma Bo), Peppermint (Bo He) Great Burdock Fruit (Niu Bang Zi), Black Figwort Root (Xuan Shen), Bugbane Rhizome (Sheng Ma),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Long Gu Mu Li Tang (龍骨牡蠣湯)/ Dragon Bone & Oyster Shell Formula
$35.00
Supplement Facts:Dragonis Fossil (Long Gu), Oyster Shell (Mu Li).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Dragonis Fossil (Long Gu), Oyster Shell (Mu Li).

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ge Xia Zhu Yu Tang (膈下逐瘀湯)/Below the Diaphragm Stasis-Expelling Formula
$35.00
Supplement Facts:Dong Quai (Dang Gui) Peach Seed (Tao Ren) Chinese Licorice Root (Gan Cao) Safflower Flower (Hong Hua) Trogopterori Faeces (Wu Ling Zhi) Sichuan Lovage Rhizome (Chuan Xiong) Tree Peony Root-Bark (Mu Dan Pi) Chinese Peony Root w/Bark (Chi Shao)...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Dong Quai (Dang Gui) Peach Seed (Tao Ren) Chinese Licorice Root (Gan Cao) Safflower Flower (Hong Hua) Trogopterori Faeces (Wu Ling...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ge Hua Jie Cheng Tang (葛 花 解 酲 湯)/ Pueraria Flos Awaken Combination
$35.00
Supplement Facts:Hoelen (Fu Ling), Citrus Peel (Chen Pi), Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang), Cardamon Cluster (Bai Dou Kou), Polyporus Sclerotum (Zhu Ling), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Green Tangerine Peel (Qing Pi), Medicated Leaven (Shen Qu), Ginseng Root (Ren Shen), Amomum...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Hoelen (Fu Ling), Citrus Peel (Chen Pi), Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang), Cardamon Cluster (Bai Dou Kou), Polyporus Sclerotum (Zhu Ling),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Dang Gui Si Ni Tang (當歸四逆湯)/ DangGui & Jujube Combination
$35.00
Supplement Facts:Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Chinese Wild Ginger (Xi Xin), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Akebia Caulis (Mu Tong). Licorice Root (Gan Cao), Jujube Berry (Da Zao).
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Chinese Wild Ginger (Xi Xin), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Akebia Caulis...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Dang Gui Nian Tong Tang (當 歸 拈 痛 湯)/ DangGui & Anemarrhena Combination
$35.00
Supplement Facts:Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu) Capillary Wormwood (Yin Chen Hao), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Saposhnikovia Root (Fang Feng), Notopterygium Root (Qiang Huo), Anemarrhena Rhizome (Zhi Mu), Polyporus Sclerotum (Zhu Ling), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Bugbane Rhizome (Sheng Ma),...
熱銷商品 經方調理---濃縮顆粒劑 皮膚與外科雜係調理
Supplement Facts:Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu) Capillary Wormwood (Yin Chen Hao), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Saposhnikovia Root (Fang Feng), Notopterygium Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!