Si Wu Tang (四物湯)/ Dang Gui Four Combination
$35.00
Supplement Facts:Chinese Angelica Root (Dang Gui) White Peony Root (Bai Shao) Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang). Cnidium (Chuan Xiong)
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Chinese Angelica Root (Dang Gui) White Peony Root (Bai Shao) Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang). Cnidium (Chuan Xiong)

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Wan Dai Tang (完 帶 湯)/ Atractylodes & Schizonepeta Combination
$35.00
Supplement Facts:Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie), Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Plantago Seeds (Che Qian Zi). White Peony Root (Bai Shao), Black Atractylodis Rhizome (Cang Zhu), Bupleurum Root (Chai Hu). Ginseng Root (Ren Shen). Licorice...
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie), Mountain Yam Rhizome (Shan Yao), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), Plantago Seeds (Che Qian Zi). White...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Sheng Hua Tang (生 化 湯)/ DangGui & Ginger Combination
$35.00
Supplement Facts:Chinese Angelica Root (Dang Gui), Prepared Ginger Rhizome (Hei Gan Jiang), Peach Kernal (Tao Ren). Licorice Root (Gan Cao), Cnidium (Chuan Xiong)
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Chinese Angelica Root (Dang Gui), Prepared Ginger Rhizome (Hei Gan Jiang), Peach Kernal (Tao Ren). Licorice Root (Gan Cao), Cnidium (Chuan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Bao Can Wu You Fang (保產無憂方)/ Dang Gui & Artemisia Combination
$35.00
Supplement Facts:Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie), Chinese Angelica Root (Dang Gui). Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi), Notopterugium Root (Qiang Huo), Fresh Ginger Root (Sheng Jiang), Fritillaria Bulb (Chuan Bei Mu), White Peony Root (Bai Shao). Astragalus Root (Huang...
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Schizonepeta Stem or Bud (Jing Jie), Chinese Angelica Root (Dang Gui). Chinese Dodder Seeds (Tu Si Zi), Notopterugium Root (Qiang Huo),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ge Xia Zhu Yu Tang (膈下逐瘀湯)/Below the Diaphragm Stasis-Expelling Formula
$35.00
Supplement Facts: Dong Quai (Dang Gui) Peach Seed (Tao Ren) Chinese Licorice Root (Gan Cao) Safflower Flower (Hong Hua) Trogopterori Faeces (Wu Ling Zhi) Sichuan Lovage Rhizome (Chuan Xiong) Tree Peony Root-Bark (Mu Dan Pi) Chinese Peony Root w/Bark (Chi...
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts: Dong Quai (Dang Gui) Peach Seed (Tao Ren) Chinese Licorice Root (Gan Cao) Safflower Flower (Hong Hua) Trogopterori Faeces (Wu...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Guo Qi Yin (過 期 飲)/ P.M.S.O.S. Combination
$353.00
Supplement Facts:Cnidium (Chuan Xiong), Cyperus (Xiang Fu), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang), Safflower (Hong Hua), Akebia (Mu Tong), Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao). Curcuma Rhizome (E Zhu). Cinnamon Bark (Rou Gui). Costus Root (Mu...
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Cnidium (Chuan Xiong), Cyperus (Xiang Fu), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang), Safflower (Hong Hua), Akebia (Mu Tong), Chinese Angelica Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shao Fu Zhu Yu Tang (少腹逐淤湯)/ Dang Gui & Corydalis Combination
$35.00
Supplement Facts:Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang), Chinese Angelica Root (Dang Gui). Corydalis Rhizome (Yan Hu Suo) Fennel Fruit (Xiao Hui Xiang) Red Peony Root (Chi Shao). Typhae Pollen (Pu Huang). Cinnamon Bark (Rou Gui) Cnidium (Chuan Xiong). Myrrh (Mo Yao)....
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Dried Ginger Rhizome (Gan Jiang), Chinese Angelica Root (Dang Gui). Corydalis Rhizome (Yan Hu Suo) Fennel Fruit (Xiao Hui Xiang) Red...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Wen Jing Tang (溫經湯)/ Dang Gui & Evodia Combination
$35.00
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Dwarf Lily-Turf Roit (Mai Men Dong), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Prepared Pinellia Rhizome (Zhi Ban Xia), Ginseng Root (Ren Shen), Evodia...
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang), Dwarf Lily-Turf Roit (Mai Men Dong), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Chinese Angelica Root...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tiao Jing Wan (調經丸)/ Dang Gui, Eucommia & Cyperus Combination
$35.00
Supplement Facts:Angelica Sinensis Root (Dang Gui) Green Tangerine Peel (Qing Pi), Sichuan Lovage (Chuan Xiong), Foeniculi Fruit (Xiao Hui Xiang), Rehmannia (Sheng Di Huang), White Peony Root (Bai Shao), Cistanches (Rou Cong Rong), Baikal Skullcap (Huang Qin), Corydalis (Yan Hu...
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Angelica Sinensis Root (Dang Gui) Green Tangerine Peel (Qing Pi), Sichuan Lovage (Chuan Xiong), Foeniculi Fruit (Xiao Hui Xiang), Rehmannia (Sheng...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Tao Hong Si Wu Tang (桃 紅 四 物 湯)/ DangGui Four & Persica, Carthamus Combination
$35.00
Supplement Facts:Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Prepared Rhamannia Root (Shou Di Huang), Peach Kernal (Tao Ren), Szechwan Lovage Rhizome (Chuan Xiong), Safflower (Hong Hua).
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Chinese Angelica Root (Dang Gui), White Peony Root (Bai Shao), Prepared Rhamannia Root (Shou Di Huang), Peach Kernal (Tao Ren), Szechwan...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Shi Quan Da Bu Tang (十 全 大 補 湯)/ Ginseng & DangGui Ten Combination
$35.00
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Chinese Angelica Root (Dang Gui), Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao). Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), White Peony Root (Bai Shao), Astragalus Root (Huang Qi), Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang), Cinnamon Bark (Rou Gui),...
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Fresh Ginger Rhizome (Sheng Jiang) Chinese Angelica Root (Dang Gui), Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao). Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), White...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Nu Ke Bai Zi Ren Wan (女 科 柏 子 仁 丸)/ Biota & Achyranthes Formula
$35.00
Supplement Facts:Siota Seed (Bai Zi Ren), Cyathula (Chuan Niu Xi). Selaginela (Juan Bai), Lycopos (Ze Lan). Sichuan Teasel (Xu Duan). Rehmannia Glutinosa PreP (Shou Di Huang)
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Siota Seed (Bai Zi Ren), Cyathula (Chuan Niu Xi). Selaginela (Juan Bai), Lycopos (Ze Lan). Sichuan Teasel (Xu Duan). Rehmannia Glutinosa...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Gui Zhi Fu Ling Wan (桂枝茯苓丸)/ Cinnamon & Hoelen Formula
$35.00
Supplement Facts:Mountain Yam Rhizome (Shao Yao), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Peach Kernal (Tao Ren). Hoelen (Fu Ling).
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Mountain Yam Rhizome (Shao Yao), Tree Peony Root Bark (Mu Dan Pi), Cinnamon Twig (Gui Zhi), Peach Kernal (Tao Ren). Hoelen...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Dang Gui Shao Yao San (當歸芍藥散)/ Dang Gui & Peony Formula
$35.00
Supplement Facts:Hoelen (Fu Ling), Alisma Rhizome (Ze Xie), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), White Peony Root (Bai Shao), Cnidium (Chuan Xiong).
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Hoelen (Fu Ling), Alisma Rhizome (Ze Xie), Chinese Angelica Root (Dang Gui), Atractylodis Rhizome (Bai Zhu), White Peony Root (Bai Shao),...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

Ba Zhen Tang (八珍湯)/ Dang Gui& Ginseng Eight Combination
$35.00
Supplement Facts:Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao) Chinese Angelica Root (Dang Gui), Fresh Ginger Root (Sheng Jiang). Atractylodis Rhizome (Bai Zhu} White Peony Root (Bai Shao). Prepared Rehmannia Root (Shou Di Huang). Ginseng Root (Ren Shen). Cnidium (Chuan Xiong). Jujube...
熱銷商品 婦科調理 經方調理---濃縮顆粒劑
Supplement Facts:Baked Licorice Root (Zhi Gan Cao) Chinese Angelica Root (Dang Gui), Fresh Ginger Root (Sheng Jiang). Atractylodis Rhizome (Bai Zhu} White...

You renderd the snippet swatch.liquid with the name of a product option — 'Title' — that does not belong to your product.

Use {% render 'swatch' with 'name of your product option here' %}

Example: {% render 'swatch' with 'Color' %}

This is case-sensitive! Do not put in 'color' if your product option name is 'Color'.

You have successfully subscribed!